Ældre dating Odder

DBU Jylland - Divisionsforeningen Vi har et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3, et samarbejde der vel og mærke går begge veje.

Det er måske ikke alle i klubben som er klar over, at DBU Jylland hele tiden bestræber sig på at forbedre deres service overfor klubberne.

muligheden for ekstra indendørs træning i Multihallen og Hal 1, når der er mulighed herfor.

En af opgaverne har også været at få skabt en bedre dialog med Odder Kommune, og det skal siges, at her har det helt sikkert bevæget sig i den rigtige retning, hvilket både skyldes skiftet på kulturdirektørsiden i Odder Kommune; men også ansættelse af en fritids- og kulturkonsulent har hjulpet meget i den proces.Men det lykkedes os at fastholde vores position som 2.divisionsklub på trods af, at vi er en klub med et af de laveste budgetter.Men grundet den konstruktion som Odder Kommune har vedtaget for Spektrum Odder, er det ikke rigtigt muligt.Det skal dog siges, at centerleder Ricky Søgaard Jensen har udvist en vis forståelse for vores holdning; og så må tiden jo vise, om det bliver muligt at opnå en eller anden form for aftale.

Ældre dating Odder

Men det gør de, så jeg er sikker på, at det gode samarbejde med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3 også vil fortsætte i tiden fremover.Odder IGF Fodbold har i dag status af at være en divisionsklub, så på den måde har vi i dag også et samarbejde med Divisionsforeningen, hvor vi sammen med andre 48 divisionsklubber deltager i diverse samlinger, rækkemøder mm. division blev som nævnt sidste år ændret, og som udgangspunkt var vi ikke glade for denne ændring.Men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at når nu Odder Kommune har som mål at være en attraktiv bosætningskommune, så tror jeg ikke, at det er det rigtige signal at sende ved at skære ned på folkeoplysningsområdet Omkring vores samarbejde med Odder Kommune vil jeg også gerne nævne, at Odder Kommune igen i 2016 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. ældre dating Odder-8ældre dating Odder-12ældre dating Odder-82 75.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi naturligvis værdsætter.Vi håber naturligvis, at der på trods af besparelser fremover stadig bliver plads til dette bidrag, da Odder IGF Fodbold efter min bedste overbevisning bidrager fornemt til at markedsføre Odder Kommune.

Som nævnt vil Odder Kommune gerne være en attraktiv bosætningskommune, og når man har dette mål, så må et af elementerne efter min opfattelse også være, at kommunen er i stand til at tilbyde så gode vilkår på fritids- og kulturområdet som overhovedet muligt.

I forbindelse med kommunens budget for 2017 samt for de kommende år, er der desværre også lagt op til besparelser på Folkeoplysningsområdet, hvilket kan medføre en reducering i klubbens samlede tilskud.

Efter min opfattelse vil det dog være i begrænset omfang, så det går nok.

Fremtiden bliver derfor også en stor udfordring for Odder Kommune, for den skal være med til at skabe rammerne for vore mange medlemmer, men vi har da en tro på, at klubbens gode samarbejde med Odder Kommune også vil fortsætte i årene fremover.

Idrætsrådet – Folkeoplysningsudvalget: Undertegnede sidder både i Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget i forsøget på at være med til påvirke og ikke mindst skabe så gode rammer som muligt for frivillige foreninger i Odder Kommune.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *